top of page

คุณกำลังหาอะไรอยู่

อาบแดด

พบ 61 รายการสำหรับ ""

 • 10 เคล็ดลับวิธีสังเกตข่าวปลอม รู้เท่าทันสื่อ

  ข่าวลวง คือข่าวที่มีข้อมูลเป็นเท็จ ซึ่งมีทั้งการส่งต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เป็นเครื่องมือทางการเมือง เกิดการสร้างวาจาเกลียดชังตลอดจนถึงการโฆษณาเกินจริง ส่งต่อความเชื่อที่ผิด การเปิดรับสื่อของคนไทย ท่ามกลางความมหาศาลของข้อมูลที่เกิดขึ้นทุกๆ เสี้ยววินาที ปรากฏการณ์ข่าวลวง ข่าวหลอก หรือ Fake News จึงปะปนอยู่ในคลื่นมหาศาลของข้อมูล ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อข่าวลวง หรือเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวลวงโดยไม่รู้ตัว วันนี้เรามี 10 เคล็ดลับสังเกตข่าวปลอม โดยศูนย์ช่วยเหลือ Facebook มาฝาก ดังนี้ สงสัยข้อความพาดหัว ข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และเครื่องหมายอัศเจรีย์ สังเกตที่ URL หาก URL หลอกลวงหรือดูคล้าย อาจเป็นสัญญาณของข่าวปลอมได้ เว็บไซด์ข่าวปลอมจำนวนมากมักเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง สังเกตแหล่งที่มา ตรวจดูให้แน่ใจว่าเรื่องราวเขียนขึ้นโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงด้านความถูกต้อง หากมีเรื่องราวมาจากองค์กรที่ชื่อไม่คุ้นเคย ให้ตรวจสอบที่ส่วน "เกี่ยวกับ" เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม มองหาการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติ เว็บไซด์ข่าวปลอมจำนวนมากมักมีการสะกดผิดหรือวางเลย์เอาต์ไม่ปกติ โปรดอ่านอย่างระมัดระวังหากคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้ การพิจารณารูปภาพ ข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เป็นความจริง บางครั้งรูปภาพอาจเป็นรูปจริงแต่ไม่เกี่ยวกับบริบทของเรื่องราว คุณสามารถค้นหาเพื่อตรวจสอบได้ว่ารูปภาพเหล่านั้นมาจากไหน ตรวจสอบวันที่ เรื่องราวข่าวปลอมอาจมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์ ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง หากไม่มีหลักฐานหรือความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีชื่อเสียง อาจจะระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ดูรายงานอื่น ๆ หากไม่มีแหล่งที่มาอื่นๆ ที่รายงานเรื่องราวเดียวกัน อาจระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมหากมีรายงานข่าวโดยหลายแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือได้มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าวจะเป็นข่าวจริง เรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่ บางครั้งอาจแยกข่าวปลอมจากเรื่องตลกหรือการล้อเลียนได้ยาก ตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวขึ้นชื่อเรื่องการล้อเลียนหรือไม่ และรายละเอียดตลอดจนน้ำเสียงของข่าวฟังดูเป็นเรื่องตลกหรือไม่ เรื่องราวบางเรื่องอาจตั้งใจเป็นข่าวปลอม ใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่คุณอ่าน และแชร์เฉพาะข่าวที่คุณแน่ใจว่าเชื่อถือได้เท่านั้น ที่มา : หนังสือจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี และเด็กนักเรียนสัวกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี การตอบปัญหาวิชาการ การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแจกของรางวัลมากมาย องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้ปกครอง พร้อมด้วยเด็ก ๆ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้วแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 • อบต.คำนาดี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีฯ

  วันที่ 13  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ในการนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่โดยตลอดทั้งปี ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ ในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์ และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒนไพบุลย์แก่ประเทศชาติ จึงได้ดำเนิน “โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25×11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น (ยี่สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามพันแผ่น) สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากนี้ พสกนิกรทั่วประเทศจะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ ประชาชนในตำบลคำนาดี โดยพร้อมเพรียงกันอย่างสมพระเกียรติ

 • อบต.คำนาดี รับรางวัล 'ท้องถิ่นโปร่งใส' จากผลการประเมิน ita ปี 62 ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ

  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2562 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน สำหรับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรง ที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จึงได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลขึ้นในทุกจังหวัด โดยวันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารประชาชน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันกับคนไทยทั่วทุกภูมิภาคที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ได้ผลคะแนนการประเมิน ITA ในระดับดี (A) อยู่ในลำดับที่ 4 ของจังหวัดบึงกาฬ จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 60 หน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีผลการประเมินระดับ A ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างดี โดยยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยังขอบคุณสมาชิกสภา อบต. คำนาดี ที่ร่วมกันทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการดำเนินนโยบายของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และมีความถูกต้อง จนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้รับรางวัลในครั้งนี้ นายณรงค์ เจริญไทสงค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า "การได้รับรางวัลครั้งนี้ ได้สร้างความภูมิใจให้กับองค์กรของเรา ซึ่งอยากให้บุคลากรทุกคน รักษาสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ และต้องพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนให้ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป โดยต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพวกเรา การที่ประชาชนแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานและท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งขึ้น" ข่าวที่เกี่ยวข้อง อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ระดับดีมาก 2 ปีซ้อน ติดลำดับ 4 ของบึงกาฬ ผลประเมิน ITA ระดับ A จาก ปปช. คือ ตัวชี้วัดที่สะท้อนความโปรงใส่ในการทำงาน ของ อบต.คำนาดี

 • ระวัง 5 โรค ที่มากับ 'ฤดูหนาว' ดื่มสุราเสี่ยงช็อกตาย

  ฤดูหนาวมาถึงแล้ว คนทั่วไปมีโอกาสเสี่ยงจากความหนาวเย็น ที่จะทำให้เกิดโรคติดต่อได้ ดังนั้น จึงควรได้รับรู้ เพื่อการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า โรคในฤดูหนาว ซึ่งจะมีผู้ป่วยจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อในกลุ่มไวรัส ได้แก่ โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สุกใส โรคหัด โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางลมหายใจ อาการ มีไข้สูง ไอมาก ตาแดง หรือน้ำมูกไหล และมีผื่นแดงตามตัว โดยขณะที่ผื่นขึ้นนั้นยังมีไข้สูงอยู่ และอาจเกิดโรคแทรกได้ เช่น ปอดบวม อุจจาระร่วง สมองอักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดสารอาหารหรือเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์พบมาก ช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มสูงมากเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมของทุกปี โรคนี้มักพบในเด็ก วัยต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-9 ขวบ และ ที่พบบ่อยคือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน หรือได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวการดูแลรักษา ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา กินยาลดไข้ รักษาตามอาการการป้องกัน การฉีดวัคซีนในเด็กวัย 9-12 เดือน และกระตุ้นเมื่ออายุ 6 ขวบ โรคสุกใส (อีสุกอีใส) โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยมาก อาการ ไข้ปานกลาง มีตุ่มใส และมีตุ่มหลายระยะ ในเวลาเดียวกัน ขึ้นที่หน้า ลำตัว แขน ขา และโดยเฉพาะเด็ก ถ้าเป็นในช่องปาก อาจทำให้ดูดนม หรือ กินอาหารได้น้อย พบมาก ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมทุกปี พบมากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-9 ขวบ การดูแลรักษา ให้รักษาตามอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากอาการป่วยในเวลาไม่นานและมักจะไม่มีโรคแทรกซ้อน ยกเว้นบางรายที่อาจมีการติดเชื้อโรคซ้ำบริเวณรอยแผลตุ่มใส ทำให้เกิดแผลเป็นได้การป้องกัน โรคนี้ติดต่อได้ค่อนข้างง่ายจากการสัมผัส แต่ถ้าคนที่เคยป่วยแล้ว จะมีภูมิต้านทานตลอดชีวิต (ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว แต่ยังมีราคาแพง) โรคคางทูม โรคคางทูมเกิดจากเชื้อไวรัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยมากที่สุด อาการ มีไข้ปานกลาง ต่อมนำเหลืองหน้ากกหูโต และมักโตทั้ง ๒ ข้าง พบมาก ที่สุดในฤดูหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงมีนาคม และพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะอายุ 5-9 ขวบพบมากที่สุด การดูแลรักษา ให้รักษาตามอาการ และอาการมักจะไม่รุนแรง แต่ถ้าพบโรคนี้ในเด็กโต อาจจะเกิดภาวะข้างเคียงได้คือ ลูกอัณฑะอักเสบการป้องกัน โรคนี้ไม่รุนแรง อาจจะไม่จำเป็นต้องแยกผู้ป่วย แต่ต้องแยกผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม และผ้าเช็ดหน้า โรคปอดบวม โรคปอดบวม เกิดได้ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยมากที่สุด อาการ ไข้ ไอ เสมหะมาก แน่นหน้าอกเหมือนหายใจไม่ออก หอบ หายใจเร็ว มักพบตามหลังไข้หวัดเรื้อรังหรือรุนแรง หรือโรคหลอดลมอักเสบ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคหอบหืดพบมาก ที่สุดในฤดูฝน และพบได้บ่อยในฤดูหนาว เช่นกัน กลุ่มอายุที่พบมากคือ อายุต่ำกว่า 10 ขวบ โดยเฉพาะเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ขวบ และผู้สูงอายุการดูแลรักษา ลูกหลานและญาติที่ป่วยเป็นไข้หวัดหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โดยไปพบแพทย์ในเบื้องต้น และถ้าอาการยังไม่ทุเลา ก็ควรไปพบแพทย์ซ้ำ เพื่อติดตามการรักษาต่อไป การดูแลอื่นๆ ได้แก่ การทำร่างกายให้อบอุ่น การดื่มน้ำอุ่น การอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหายใจรับเชื้อเข้าไปสำหรับบุคคลทั่วไป เวลาไอ จาม ควรมีผ้าเช็ดหน้า ปิดปาก จมูก ด้วยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือ ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการ ไข้สูง ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามตัวมาก อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน พบมากที่สุดในฤดูฝน และพบได้บ่อยในฤดูหนาวเช่นกัน กลุ่มอายุที่พบ มักเป็น กลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน และเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ การดูแลรักษา ควรพบแพทย์แต่เนิ่นๆ การป้องกัน ควรทำร่างกายให้แข็งแรง และอบอุ่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ทั้งโรคปอดบวมและไข้หวัดใหญ่ จะต้องมีการเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็น โรคที่มีอาการสำคัญของโรคที่คล้ายและใกล้เคียงกับ โรคไข้หวัดนก ในช่วงที่สภาพอากาศเกิดความหนาวเย็น ชาวบ้านมักจะก่อไฟ เพื่อใช้ผิงคลายหนาว จึงขอประกาศเตือนให้ชาวบ้าน ที่ชอบผิงไฟ อย่าได้สูญดมควันไฟจากการเผาไหม้มากจนเกิดไป เพราะอาจจะทำให้เกิดการสูดดม ทั้งละอองฝุ่น และควันไฟ เข้าไปสะสมในปอด จนเกิดไม่สบาย หรืออาจจะทำให้เกิดป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้่ การดื่มสุราเพื่อคลายหนาวว่า เป็นการเข้าใจผิด เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงช็อคจนเสียชีวิตได้ ซึ่งที่ผ่านมา มักจะมีข่าวหนาวตายเกิดขึ้น แท้ที่จริงแล้ว เป็นการดื่มสุราเข้าไปมาก จนทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายไม่เท่ากัน ประกอบกับคนที่ตาย มีโรคประจำตัว จึงทำให้ร่างกายเกิดมีภูมิต้านทานต่ำ จนเกิดช็อคตาย ดังนั้น ให้ประชาชนให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้มากๆ ด้วยการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้หนาๆ รวมถึงห่มผ้าห่ม ในขณะที่หลับนอน ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่ก่อประโยชน์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสู้ภัยหนาวในปีนี้ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" สานพลังท้องถิ่นไทย

  จังหวัดบึงกาฬเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 หรือสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/โครงการเดิน-วิ่ง-มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดบึงกาฬ-105023107603989/ เส้นทางการวิ่ง บริวณถนนข้าวเม้า ริมแม่น้ำโขงจัวหวัดบึงกาฬ

 • อบต.คำนาดี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยนายณรงค์ เจริญไธสงค์ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการในตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานและจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ หนองน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ การประกวดธิดาจำแลง การประกวดกระทงสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา และชมมหรสพตลอดทั้งคืน ซึ่งมีประชาชนในตำบลคำนาดี และตำบลใกล้เคียงให้ความสนใจแบะร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลคำนาดี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลคำนาดี และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 62"

  ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นประเพณีโบราณของประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียม ประเพณีดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นภายในตำบลคำนาดี พร้อมทั้งจัดให้มี กิจกรรม การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ขึ้น โดยต้องการที่จะให้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาวไทย ได้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สระหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม การทำกระทง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงดนตรีมหรสพสมโภช (หมอลำซิ่ง) ตลอดทั้งคืน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย ส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวตำบลคำนาดี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตำบล เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีของชาวตำบลคำนาดี และสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

 • 8 วิธีเลิกเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลับมาฟื้นฟูตับให้แข็งแรง

  อบต.คำนาดี ได้รวบรวม 8 วิธีเลิกเหล้าได้อย่างถาวรจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาฝากกัน จะมีวิธีใดบ้างไปดูกันเลย ต้องตั้งใจจริง องค์ประกอบแรกนั้นสำคัญที่สุด คือความตั้งใจที่จะเลิก ประกอบไปด้วย ต้องคำนึงถึงโทษและพิษของสุราก่อน คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเมาแล้วเดี๋ยวก็หาย การเรียนรู้ถึงพิษของสุราในระยะสั้นและระยะยาว จะช่วยให้เราเลิกสุราได้ง่ายขึ้น การจะเลิกสุราได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราเป็นสำคัญที่สุด เพราะมันมีความสำคัญมากกว่ายาใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นการเลิกสุราได้นับว่ายากมากแล้ว แต่การระวังตนไม่ให้กลับไปติดอีกนั้นสำคัญยิ่งการตอนที่เลิกเสียอีก ตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใคร การตั้งเป้าหมาย ว่าอยากจะเลิกเหล้าเพื่อใครสักคน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเลิกเหล้าได้เช่นกัน ตัวอย่าง เช่น อยากเลิกเหล้าเพื่อให้พ่อแม่ได้ภูมิใจ ว่าเราไม่ได้เป็นคนเหลวไหล หรืออยากเลิกเหล้าเพราะไม่อยากเมาให้ลูกเห็น อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก อยากเลิกเหล้าเพื่อสามี เพื่อภรรยา รวมถึงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นการแรงบันดาลใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ผู้ที่เคยดื่มสุราเป็นประจำอาจเลิกทันทีได้ยาก ให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้ดื่มน้อยลง เช่น ดื่มสุราพร้อมกับรับประทานอาหาร หมั่นดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปกับการดื่มสุรา เปลี่ยนขนาดของแก้วจากแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก ดื่มเครื่องดื่มที่มีดีกรีต่ำกว่าทดแทนไปก่อนในระยะแรก ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงไปเรื่อย ๆ จนงดในที่สุด สำคัญมาก ๆ คือ การเลิกสุราสำหรับใครที่ติดหนักจริงๆ ควรปรึกษาแพทย์ อาจต้องค่อยๆ ลดปริมาณลงไม่สามารถหักดิบได้ ส่วนยาเลิกเหล้า ยาเบื่อเหล้า ก็มีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา จะช่วยให้เราไม่มีอาการลงแดงหนักๆ ในช่วงแรกที่เลิก สามารถขอคำแนะนำจากโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณะสุขทั่วประเทศ หรือโทร 1165 สายด่วนเลิกเหล้า รวมถึง 1413 ศูนย์รับปรึกษาปัญหาเรื่องสุราได้ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เราดื่มเหล้าได้ง่ายขึ้น หากจะเลิกสุราให้ขาด เราต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเรา ให้ห่างจากสุรามากที่สุด ได้แก่ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก โอกาสพิเศษต่างๆ การไปเที่ยวผับ หรือร้านอาหาร สถานบันเทิง การชักชวนจากกลุ่มเพื่อนที่ดื่มจัด รวมถึงสาเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่อาการเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ เศร้า หรือเครียด ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอื่นแทนการสังสรรค์ สุราเป็นทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตับแข็ง หรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด เนื่องจากแอลกอฮอล์ถือเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย สามารถทำลายระบบประสาท การดื่มสุราจึงส่งผลให้ผู้ที่ดื่มเป็นโรคเกี่ยวกับความจำเสื่อมได้ ความจำ ความคิด และการตัดสินใจของผู้ที่ดื่มสุราจะแย่กว่าคนปกติ นอกจากนี้สุรายังไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อร่างกายของเราในระยะยาว และการดื่มที่เกิดกว่าจำเป็น จะส่งแต่ผลเสียให้กับร่างกายเรา ดังนั้นต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองในด้านอื่น ๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ไปทำบุญ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะส่งผลให้เลิกสุราได้ง่ายขึ้น ฝึกการปฏิเสธให้เด็ดขาด สาเหตุที่คนเรามักจะหลงไปติดสุราจำนวนมาก มาจากค่านิยมที่ว่า สุราเป็นเครื่องมือเข้าสังคม และความคิดที่ว่านิดเดียวไม่ติดหรอก แต่สุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ติดสุราโดยไม่รู้ตัว เหตุผลที่การเลิกสุราทำได้ยากนั้น สาเหตุหลักคือหาดื่มได้ง่าย และไม่ผิดกฎหมาย  และในทุกๆ งานเลี้ยงของคนไทยมักจะมีสุราอยู่ด้วยเสมอ ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือ ต้องรู้จักปฏิเสธ จึงจะเลิกสุราได้อย่างถาวร เช่น ถ้าเพื่อนชวนให้ดื่มสุรา ให้บอกว่าหมอห้ามดื่ม สัญญากับลูกไว้ ไม่ว่างต้องรีบไปทำธุระ เป็นต้น หาที่พึ่งทางใจ รวมถึงหากำลังใจจากคนรอบข้าง การหาที่พึ่งทางใจจากคนใกล้ตัว โดยเฉพาะคนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ คนรัก ลูก เพื่อนสนิท หรือคนที่สามารถให้คำแนะนำดี ๆ แก่เราได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน การได้รับกำลังใจ การถูกตักเตือนจากคนที่เรารัก และชื่นชมในความพยายามของเรา จะทำให้เรารู้สึกว่า เราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสุรา และมีค่ามากขึ้นเมื่อเวลาไม่เมา คำเตือน : สำหรับผู้ติดสุราเรื้อรังอาจเกิดอาการถอนพิษสุราอย่างรุนแรง หากเลิกด้วยกันหักดิบ การหยุดใช้ยา ระงับประสาทหลาย ๆ ตัวโดยเฉียบพลันอาจทำให้เกิด อาการประสาทหลอนจากพิษสุรา ในช่วงสองสามวันแรก ของการหักดิบ อาการวิตกกังวลอย่างรุนแรงและอาการสั่นอาจนำไปสู่อาการชักกระตุก หรืออาจลุกลามถึงขึ้น เป็นลมชักมีอันตรายถึงชีวิต ผู้ติดสุราเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการหักดิบ แพทย์อาจจ่ายยากล่อมประสาท ประเภท benzodiazepine ร่วมกับแนวทางอื่นๆ เพื่อนช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา

bottom of page