คุณกำลังหาอะไรอยู่

อาบแดด

พบ 345 รายการสำหรับ ""

  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

    เข้าชมมากที่สุด 1 อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ . 2 ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป . 3 รู้จัก คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. . รู้ทันป้องกันโควิด รู้ทันป้องกันโควิด-19 'How to ทิ้ง' หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 รู้ทันป้องกันโควิด-19 ส่อง 5 อาการทางผิวหนัง อาจเป็นสัญญาณ 'โควิด-19' องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 รู้ทันป้องกันโควิด-19 รู้ทันอาการโควิดสายพันธุ์อังกฤษ พร้อมสาเหตุทำไมถึงติดกันง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ข่าวสาร อบต. เพิ่มเติม ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. "อบต.คำนาดี พร้อมชวนประชาชนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19” องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดีร่วมกับคลัง จ.บึงกาฬลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนตามโครงการ CoST องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ร่วมใจทำความสะอาด สนง. พร้อมสร้างความมั่นใจในการบริการ ปชช. ป้องกันโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.คำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.คำนาดี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข่าวสาร อบต. อบต.คำนาดี ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพิ่มเติม สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ รอบรู้ สาระ เลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 สาระน่ารู้ รู้จัก 'โรคลัมปี สกิน' ระบาดในวัว คนกินเนื้อได้รับอันตรายหรือไม่? องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สาระน่ารู้ ระวังภัยเงียบอันตราย 'หลับใน' พลาดพลั้งอุบัติเหตุถึงชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร ข้อมูล ข่าวสารทางราชการที่สามารถเผยแพร่ได้ DLTV เรียนออนไลน์ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนของเรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดี ๆ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา ห้องสมุดประชาชน แหล่งรวบรวมเอกสาร หนังสือ และคลังความรู้สำหรับประชาชน ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาในชุมชน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการ ขอข้อมูลข่าวสาร ต้องการเอกสาร ข้อมุล ข่าวสารทางราชการที่สามารถเผยแพร่ได้ ยืมพัสดุของ อบต. ต้องการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของ อบต. ไปใช้ตามงานต่าง ๆ ร้องเรียนการทุจริต ปัญหาทุจริต การใช้อำนาจโดยมิชอบ การเรียกรับผลประโยชน์ ออกจากแกลเลอรี บริการประชาชน การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายไปห้วยหินตำบลคำนาดี) ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ (สายบ้านนางพิลา แทนไธสงถึงลำห้วยซาว) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่ (สายบ่ออานไปทางทางลำห้วยคลอง) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว (จากถนนดอนแก้วห้วยเรือใหญ่ ไปทางลำห้วยสาธารณะโป่งคอม) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเกรดถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลคำนาดี หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 เพิ่มเติม บทความ แบ่งปันความรู้ รู้จัก คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. หลายคนสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมาหลายประเด็น วันนี้ อบต.คำนาดี ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. ผู้เขียน อรรถพล เมืองมิ่ง วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2563 แบ่งปันความรู้ กฎหมายน่ารู้ ว่าด้วยเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญทางกลิ่น ผู้เขียน รัตนพล ยางขันธ์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 แบ่งปันความรู้ เรียนรู้ศิลปะการพูดในที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ผู้เขียน สุขเกษม แสงโทโพ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 แบ่งปันความรู้ เรียนรู้เทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง ตอนที่ 1 ผู้เขียน มณี พรมจันทร์ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติม ระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบบริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น ระบบการวางแผนท้องถิ่น ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการจัดการเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดบึงกาฬ

  • รู้จัก Social Distancing ห่างกันสักนิด ลดการแพร่ไวรัส COVID-19

    คุณกำลังอ่าน รู้จัก Social Distancing ห่างกันสักนิด ลดการแพร่ไวรัส COVID-19 Share รู้ทันป้องกันโควิด-19 รู้จัก Social Distancing ห่างกันสักนิด ลดการแพร่ไวรัส COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก เราอาจจะเห็นคำว่า ‘Social Distancing’ ตามการรายงานข่าวหรือตามโซเชียลมีเดียผ่านตาอยู่บ่อย ๆ หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่า Social Distancing นั้นคืออะไร และมีวิธีอย่างไร Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการทำงานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คน นอกจากนี้ การเว้นระยะเช่นนี้ ยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขมีเวลาเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ป่วยจำนวนมากได้ ซึ่งใช้สำหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งผู้ที่อาจจะยังไม่ได้มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือผู้สงสัยว่าอาจติดเชื้อโดยตรง Social distancing เป็นหนึ่งในมาตรการลดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถใช้ได้กับโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสอื่น ๆ อีกด้วย ข้อแนะนำในการทำ Social Distancing 1. การยืนนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร (อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยที่เชื้อโควิด-19 สามารถแพร่ไปได้ ซึ่งตามคำแนะนำสากลส่วนใหญ่ คือ 6 ฟุต คิดเป็น 1.83 เมตร) 2. การปิดโรงเรียน หรืองดคลาสเรียน หันมาเรียนออนไลน์ 3. งดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ที่ทำงาน หรือสถานบันเทิงต่าง ๆ อาจมีการยกเลิกกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ หรือการรวมญาติในงานไหว้บรรพบุรุษในคนไทยเชื้อสายจีน (เช็งเม้ง) งานบุญ 4. ในห้องสมุด ควรจัดให้จองหนังสือออนไลน์ เดินไปรับแล้วออกไปอ่านเองในที่พัก หรืออ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5. เปลี่ยนระบบการทำธุรกิจ โดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์เป็นหลัก หรือปรับเวลาการมาทำงานให้ยืดหยุ่น 6. หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งที่มีคนหนาแน่น หรือใกล้ชิดกัน เช่น รถโดยสารประจำทางป