top of page
dvbdb.jpg

YOUR BLOG

YOUR VOICE

YOUR IDEA

กระทู้ในฟอรัม

พยุรี ใสยิ่ง
08 มิ.ย. 2563
In ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ขอเชิญท่านผู้หน้าที่เสียภาษี โปรดชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อหรือยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้ยื่นแบบประเมินและชำระภาษี เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน ระยะเวลาการชำระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากบ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนเอกชน เนิสเซอรี่ (สถานรับเลี้ยงเด็ก) โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ ฯลฯ ระยะเวลายื่นแบบประเมิน และชำระภาษี เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เอกสารประกอบการยื่นแบบชำระภาษี 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 4. สัญญาเช่า (ถ้ามี) 5. อื่น ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ “เงินภาษีของท่าน กลับคืนสู่ท้องถิ่น ในรูปของการพัฒนา”
1
0
18
พยุรี ใสยิ่ง

พยุรี ใสยิ่ง

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ
bottom of page