เหล็กเสริม

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดไฟฟ้า และสกัดคอนกรีต)

  งบประมาณ จำนวน

  25,500 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ

  งบประมาณ จำนวน

  8,925 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียลูกหมู)

  งบประมาณ จำนวน

  4,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่แม่บทภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  งบประมาณ จำนวน

  150,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้

  งบประมาณ จำนวน

  2,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน-บะคันคากห้วยผึ้ง

  งบประมาณ จำนวน

  1,180,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี 2563

  งบประมาณ จำนวน

  8,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2563

  งบประมาณ จำนวน

  25,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายดานเกิ้ง-โนนสวาท

  งบประมาณ จำนวน

  2,044,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2563

  งบประมาณ จำนวน

  4,300 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • เชิญเสนอราคา

  ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน-บะคันคากห้วยผึ้ง

  งบประมาณ จำนวน

  1,626,702.24 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • เชิญเสนอราคา

  ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายดานเกิ้ง-โนนสวาท

  งบประมาณ จำนวน

  2047297.10 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง)

  งบประมาณ จำนวน

  32,400 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)

  งบประมาณ จำนวน

  84,600 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง)

  งบประมาณ จำนวน

  94,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ราคากลาง

  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน-บะคันคากห้วยผึ้ง บ้านอีแฮต หมู่ 2

  งบประมาณ จำนวน

  1,626,702.24 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม