เหล็กเสริม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สายสามแยกไปห้วยโป่ง

  งบประมาณ จำนวน

  491,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • เชิญเสนอราคา

  ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สายสามแยกไปห้วยโป่ง

  งบประมาณ จำนวน

  492,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

  งบประมาณ จำนวน

  10,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

  งบประมาณ จำนวน

  5,700 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข 103 บึงกาฬ)

  งบประมาณ จำนวน

  7,390.49 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • เชิญเสนอราคา

  ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยหินกรวด หมู่ที่ 4

  งบประมาณ จำนวน

  496,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  งบประมาณ จำนวน

  9,300 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ

  งบประมาณ จำนวน

  8,925 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียลูกหมู)

  งบประมาณ จำนวน

  4,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องสกัดไฟฟ้า และสกัดคอนกรีต)

  งบประมาณ จำนวน

  25,500 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่แม่บทภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  งบประมาณ จำนวน

  150,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งขยะพร้อมโครงไม้

  งบประมาณ จำนวน

  2,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน-บะคันคากห้วยผึ้ง

  งบประมาณ จำนวน

  1,180,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ประจำปี 2563

  งบประมาณ จำนวน

  8,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2563

  งบประมาณ จำนวน

  25,800 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

 • ผู้ชนะการเสนอราคา

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายดานเกิ้ง-โนนสวาท

  งบประมาณ จำนวน

  2,044,000 บาท

  ประกาศ ณ วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม