top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา
รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม

เอกสารแนบ ภาคผนวก ก

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page