top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี พร้อมประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดถนนกลางเมืองบึงกาฬเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสนิท นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลคำนาดี เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีประชาชนจังหวัดบึงกาฬมากกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เช่น การเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนรอบเมืองบึงกาฬ การกำจัดผักตบชวาบริเวณสวนสาธารณะหนองบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวใช้เป็นที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และพักผ่อน หย่อนใจ อีกทั้งเป็นแลนมาร์คอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นชื่อและสัญลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page