top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ซักซ้อมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เตรียมพร้อม 24 ชม. ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดซักซ้อมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้เตรียมพร้อม และรับมือหากมีเหตุเกิดขึ้นจริง ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาด


ดู 85 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page