top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" คือ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562


วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครู และประชาชนตำบลคำนาดี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน


ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 คำขวัญวันเด็กปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน เพราะเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคำนาดีจำนวน 4 โรงเรียน ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเกมและตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมวาดรูประบายสี กิจกรรมเกมมหาสนุกบิงโก ปาเป้า โยนบอล ชิงรางวัลมากมายท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และนำพาความประทับใจมาให้เด็กๆ และผู้ปกครอง


ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้โอวาทแก่เด็กๆ และผู้ปกครอง ให้พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ เพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page