top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ 2566 อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผู้บริหารท้องถิ่นฯ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีและพนักงาน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดสุวรรณบรรพต สืบสารประเพณีชาวพุทธอันดีงาม
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page