top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน


เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยมีนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นประธาน นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ในการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page