top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค


องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้ร่างกายสดชื่น นอนหลับสบาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมโครงการ
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page