top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดฝึกอบรมการ "สานตะกร้าหวายเทียม" สร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชน

โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "สานตะกร้าหวายเทียม" ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายให้ นายกมล แก้วสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นประธาน ในการเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "สานตะกร้าหวายเทียม" ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วย นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สมาชิกสภาตำบลคำนาดี คณะผู้นำตำบลคำนาดี ข้าราชการ ลูกจ้างตำบลคำนาดี และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในการอบรมโครงการได้เชิญวิทยากรจากบ้านต้อง อำเภอเซกา มาให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในตนเอง มีความรู้และนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page