top of page

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการปรับปรุงถูมิทัศน์เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เข้าร่วมกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” ณ บริเวณสระหลวง หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page