top of page

ข่าวสาร อบต.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page