top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสาร อบต.คำนาดี

โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วย นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาตำบลคำนาดี คณะผู้นำตำบลคำนาดี อปพร. ข้าราชการ ลูกจ้างตำบลคำนาดี และผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในการอบรมโครงการได้เชิญวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอเมืองบึงกาฬ และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ มาให้ความรู้ถึงวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าวล่าสุด

bottom of page