top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน

ข่าวสาร อบต.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยมีนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นประธาน นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ในการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

ข่าวล่าสุด

bottom of page