top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

ข่าวสาร อบต.

โครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

องค๋การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้ร่างกายสดชื่น นอนหลับสบาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมโครงการ

ข่าวล่าสุด

bottom of page