top of page

คุณกำลังอ่าน

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2566

ข่าวสาร อบต.

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 21 เดือน สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายกองสวัสดิการและสังคม จัดทำโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุม บุษราคัม องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวล่าสุด

bottom of page