top of page

คุณกำลังอ่าน

แนวทางการจัดงานบุญประเพณี งานบวช กิจกรรมทางศาสนา แบบ New Normal

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดงานบุญประเพณี งานบวช กิจกรรมทางศาสนา แบบ New Normal

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

มหาเถรสมาคมมีมติผ่อนปรนให้ทุกวัดจัดกิจกรรมบุญประเพณีต่าง ๆ งานบวช กิจกรรมทางศาสนาได้ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ที่ประชุม ครม.มีมติให้ประกาศวันหยุดชดเชยซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ให้หยุดชดเชย 2 วันเป็นวันจันทร์ที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติม

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ก่อนเข้าพรรษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ช่วงก่อนเข้าพรรษาขอให้ภิกษุ สามเณร เข้ารับการตรวจสุขภาพ และกักกันตัวเอง ๑๔ วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อไปแพร่ให้แก่พระรูปอื่นและญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด ควรทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัด และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่าที่ผ่านมาในช่วงการระบาดของโควิด-19 มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท แต่ปัจจุบันเมื่อรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน มหาเถรสมาคมจึงมีคำสั่งผ่อนปรนให้ทุกวัดจัดกิจกรรมได้เหมือนเดิม อาทิ งานบุญ งานบวช ภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้น 6 มาตรการสำคัญ ดังนี้
1. คัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด
2. การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
3. ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าไปในพระอุโบสถ ไม่รวมตัวหนาแน่นในขณะทำกิจกรรม
5. รักษาความสะอาดภายในวัด จัดระบบการระบายอากาศให้ดี
6. ลงทะเบียนเข้า-ออก วัดทุกครั้ง

วันพระใหญ่ช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางวัดสามารถจัดกิจกรรมทำบุญได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สามารถจัดพิธีเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชาได้ โดยแต่ละวัดอาจกำหนดเป็นรอบ หรือจัดตามความเหมาะสม และมีมาตรการอย่างเข้มงวด สำหรับกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์ การทำวัตรเช้า-เย็น บำเพ็ญภาวนา วัดวาต้องสะอาด เป็นหัวใจสำคัญที่พระสงฆ์จะต้องยึดปฏิบัติ

ข่าวล่าสุด