top of page

คุณกำลังอ่าน

ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น

ข่าวสาร อบต.

ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ออกมอบถุงยังชีพ จากสมาคมประชาคมคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ พรหมจารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ นายซ้อย คำชมภู ชาวบ้านอีแฮต หมู่ที่ 2 และ นายอุทัย บุญเทือง ชาวบ้านคำนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวล่าสุด

bottom of page