คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยางชาวบ้านคำนาดี หมู่ 1

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยางชาวบ้านคำนาดี หมู่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คำนาดี ออกระงับเหตุเพลิงไหม้สวนยางชาวบ้านคำนาดี หมู่ 1 บริเวณทางไปห้วยน้ำซาว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณสวนยางของชาวบ้านคำนาดี หมู่ที่ 1 ทางไปฝายน้ำล้นน้ำซาว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คำนาดี จึงได้นำออกระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จนไฟดับมอด จึงถอนกำลังกลับ อบต.คำนาดี เวลา 16.35 น. สำหรับความเสียหายพบว่ามีเพียงเล็ก

ข่าวล่าสุด