top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดหน่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี

ในวันนี้ นายนิพนธ์ พรหมจารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยบุคลากร อบต. ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ข่าวล่าสุด

bottom of page