คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ร่วมใจทำความสะอาด สนง. พร้อมสร้างความมั่นใจในการบริการ ปชช. ป้องกันโควิด-19

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ร่วมใจทำความสะอาด สนง. พร้อมสร้างความมั่นใจในการบริการ ปชช. ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

บุคลากรองค์การบริการส่วนตำบลคำนาดี ร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานเพื่อบริการประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลคำนาดี ทั้งห้องประชุม ห้องสำนักงาน กองต่าง ๆ ที่ใช้บริการประชาชน พื้นที่โดยรอบสำนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อรับบริการเกิดความมั่นใจในมาตรการป้องกัน โดยการเช็ดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค

ข่าวล่าสุด