คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกป่าต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถานโดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10,000,000 ต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมรวมใจและบูรณาการปลุกต้นไม้ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย พันธุ์ไม้มีค่าท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของที่ดินและช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งการลดโลกร้อนนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะขึ้น โดยนายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ผนึกกำลังร่วมกับผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการปลูกต้นไม้บริเวณรอบหนองน้ำสาธารณะบ่ออาน มากกว่า 500 ต้น เช่น ราชพฤกษ์ (คูณ) พะยูง (พยุง) สัก มะค่าโมง ยางนา ประดู่ป่า ตะเคียนทอง เป็นต้น

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม