คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี รณรงค์เชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี รณรงค์เชิญชวน ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขตำบลคำนาดี ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน พร้อมจัดหน่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่เสียงในชุมชน

ในวันนี้ นายณรงค์ เจริญไทสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และบุคลากร อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายสาธารณสุข เช่น สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู๋บ้าน ฯลฯ เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชิญชวนให้ประชาชนชาวตำบลคำนาดีลงทะเบียนฉีดวัคซีน

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายนายนิพนธ์ พรหมจารี ปลัด อบต.คำนาดี จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น โรงเรียน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

ข่าวล่าสุด