คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ผนึกกำลัง อสม. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ ปชช.-เจลล้างมือสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ผนึกกำลัง อสม. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ ปชช.-เจลล้างมือสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

อบต.คำนาดี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี สมาชิก อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี แจกหน้ากากผ้าให้ประชาชน การรณรงค์ให้ความรู้ และการแจกเจลล้างมือในสถานที่สาธารณะในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน เพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีป้องกันตนเองแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผนึกกำลังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ออกรณรงค์ให้ความประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมถึงการแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน รวมถึงการแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับสถานที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก วัด ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม