คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี ผนึกกำลัง อสม. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ ปชช.-เจลล้างมือสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี ผนึกกำลัง อสม. แจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ ปชช.-เจลล้างมือสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

อบต.คำนาดี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี สมาชิก อสม. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี แจกหน้ากากผ้าให้ประชาชน การรณรงค์ให้ความรู้ และการแจกเจลล้างมือในสถานที่สาธารณะในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน เพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีป้องกันตนเองแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผนึกกำลังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ออกรณรงค์ให้ความประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมถึงการแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน รวมถึงการแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับสถานที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก วัด ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม