คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีขอประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีและเป็นการออกบริการให้ประชาชนสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษีและช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีมีเป้าหมายออกให้บริการรับชำระภาษีให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีทั้ง 8 หมู่บ้าน ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการออกให้บริการรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีตามวันเวลาและสถานที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ตำบลนาสวรรค์
- บ้านนาสวรรค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านนาสวรรค์

ตำบลหนองหัวช้าง
- บ้านนาซาว วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านนาซาว

ตำบลคำนาดี
- บ้านโนนอินทร์แปลง วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนอินทร์แปลง
- บ้านดอนแก้ว วันที่ 198 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดอนแก้ว
- บ้านนาเจริญ และบ้านห้วยเรือใหญ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมนาเจริญ
- บ้านชุมภูทอง วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านชุมภูทอง
- บ้านห้วยภูสามัคคี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยภูสามัคคี
- บ้านคำนาดี และบ้านอีแฮต สามารถมาชำระได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

หากท่านใดมาชำระไม่ทันภายในวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลออกโครงการดังกล่าว สามารถมาชำระได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในวันและเวลาราชการ

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม