คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

อบต.คำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอสม. ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอสม. ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2565 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 รุ่นๆที่ 1 ได้แก่ บ้านคำนาดี หมู่ 1, บ้านอีแฮต หมู่ 2, บ้านนาเจริญ หมู่ 3, บ้านห้วยเรือใหญ่ หมู่ที่ 4, รุ่นที่ 2 ได้แก่ บ้านดอนแก้ว หมู่ 5, บ้านโนนอินทร์แปลง หมู่ 6, บ้านชุมภูทอง หมู่ 7, บ้านห้วยภูสามัครคี หมู่ 8 สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และยังได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ พรหมจารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และ นายรัตนพล ยางขันธ์ นิติกร เป็นวิทยากรร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย.

ข่าวล่าสุด