คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติบนท้องถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ ประกอบกับบางกรณีผู้ขับขี่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การขับขี่ยวดยานพาหนะเป็นระยะทางยาวทำให้เกิดร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นผลทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากและนำไปสู่การเกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีตั้งอยู่บนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด ซึ่งมีรถสัญจรจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยใช้ชื่อว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" และมีการตั้งจุดบริการประชาชนจำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดบ้านชุมภูทอง จุดบ้านนาเจริญ และจุดระหว่างบ้านดอนแก้วและบ้านโนนอินทร์แปลง โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำจุดให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบึงกาฬ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม