คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดคำนาดีเกมส์ ปีที่ 16

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดี จัดมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดคำนาดีเกมส์ ปีที่ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด คำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนเลิดสิน

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายสุขภาพดีถ้วนหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 'คำนาดีเกมส์' ขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกลยาเสพติด

การจัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเลิดสิน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณแว่นฟ้า ทองศรี ประธานสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมนันทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตระก้อ เปตอง วิ่งเปริ้ยว วิ่งกระสอบ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 500 คน "

ข่าวล่าสุด

  • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง สมมา บูชาน้ำ ตามแบบวิถีไทย ประจำปี 2563

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม