คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสาร อบต

อบต.คำนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ทั้ง 8 หมู่บ้าน

ข่าวล่าสุด