คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีร่วมกับคลัง จ.บึงกาฬลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนตามโครงการ CoST

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีร่วมกับคลัง จ.บึงกาฬลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนตามโครงการ CoST

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

อบต.คำนาดี ร่วมกับ คลัง จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรือง ตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์ บ้านอีแฮต หมู่ 2

วันนี้ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรือง ตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์ บ้านอีแฮต หมู่ 2 มีผลการดำเนินงานก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณงานตามสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จึงได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.คำนาดี ผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด