top of page

คุณกำลังอ่าน

อบต.คำนาดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ น้ำพริกปลาร้าบอง

ข่าวสาร อบต.

อบต.คำนาดีจัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ น้ำพริกปลาร้าบอง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบลคำนาดี (น้ำพริกปลาร้าบอง)

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิเชียร สุวรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายให้กองสวัสดิการ จัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมอาชีพในตำบลคำนาดี (น้ำพริกปลาร้าบองสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ข่าวล่าสุด

bottom of page