top of page

คุณกำลังอ่าน

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ข่าวสาร อบต.

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เดินหน้าสร้างการสัญจรปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนรวมถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จึงขอความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นให้ทุกคน รู้สึกว่าการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ และเป็นหน้าที่ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

ข่าวล่าสุด

bottom of page