คุณกำลังอ่าน

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.คำนาดี

ข่าวสาร อบต.

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.คำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ บุตรกัณหา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการทำงานด้านการเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ท่านได้ให้คำแนะนำตลอดจนคำปรึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมี นายนิพนธ์ พรหมจารี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด