top of page

คุณกำลังอ่าน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา คำนาดี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ข่าวสาร อบต.

ประเพณีแห่เทียนพรรษา คำนาดี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ผู้บริหารท้องถิ่นฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีและพนักงาน ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นฯ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดสุวรรณบรรพต สืบสารประเพณีชาวพุทธอันดีงาม

ข่าวล่าสุด

bottom of page