คุณกำลังอ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.คำนาดี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.คำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์คะแนนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีกำหนด เรียงลำดับคะแนนผลจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม