top of page

คุณกำลังอ่าน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

สำนักปลัด

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(รายละเอียดแนบท้ายนี้)


ข่าวล่าสุด

bottom of page