คุณกำลังอ่าน

งดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ประชาสัมพันธ์

งดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ออกประกาศแจ้งงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0230/ว7473 โดยกำชับและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก แออัด และสอดคล้องกับการรับนโยบายเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงของดการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นี้

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  • อบต.คำนาดี จัดประชุมหารือ รับฟังความเห็น พร้อมผลักดันวัดดานสามัคคีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำบล

  • ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะโควิด-19

  • อบต.คำนาดี แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

  • จ.บึงกาฬ ออกประกาศห้ามเผาป่า และขยะ ป้องกันมลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควัน

  • อบต.คำนาดี ออกพื้นที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามโรงเรียนต่าง ๆ ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม