top of page

คุณกำลังอ่าน

คำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวสาร อบต.

คำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดการแข่งขันกีฬา "คำนาดีเกมส์ ครั้งที่ 19" ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(คำนาดีเกมส์) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลิดสิน โดยมีนางกันยา อนันต์ทัศน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี พนักงาน อบต.คำนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และขบวนนักกีฬาทั้ง 8 หมู่บ้านร่วมเดินขบวนพาเหรด

ข่าวล่าสุด

bottom of page