คุณกำลังอ่าน

คำนาดีร่วมใจเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวสาร อบต.

คำนาดีร่วมใจเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี มอบหมายให้ นายกมล แก้วสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เป็นตัวแทนในการนำขบวนเดินรณรงค์ฯโดยมีผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี และประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

ข่าวล่าสุด