คุณกำลังอ่าน

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์)

ข่าวสาร อบต.

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวล่าสุด