คุณกำลังอ่าน

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง)

ข่าวสาร อบต.

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวล่าสุด