คุณกำลังอ่าน

ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี ขอเชิญหน่วยงานสถานบริการชุมชน องค์กรชุมชน ชมรม สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี จะดำเนินการจัดทำแผน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ 2564 และเพื่อให้หน่วยงาน ชมรม องค์กร ในพื้นที่ได้เสนอความต้องการของชุมชน

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี จึงขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ สถานบริการสาธารณสุข องค์กรชุมชน ชมรม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งโครงการ ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เพื่อจะได้เสนอพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี และบรรจุเข้าในแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งโครงการมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563
สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวล่าสุด

  • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม