คุณกำลังอ่าน

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ข่าวสาร อบต.

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

สำนักปลัด

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณวัดดานสามัคคี ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โดยมีสมาชิกสภา อบต.คำนาดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวล่าสุด