คุณกำลังอ่าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)

ข่าวสาร อบต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย (COVID-19) ห่างไกลจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019

ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคำนาดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายวิเชียร สุวรรณวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ นายทองแดง บุญเลี้ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

ข่าวล่าสุด