ข่าว

 • อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.โพนโก จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  ประชาสัมพันธ์

  ขอเขิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใสของ อบต.คำนาดี เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดโครงการวันฑิตน้อย ส่งเสริมความภาคภูมิใจกับความสำเร็จทางการศึกษา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

  ข่าวสาร อบต.

  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำนาดี อนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านอีแฮต

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านอีแฮต

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สมัครด่วน สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 64 จำนวน 4,426 อัตรา

  ประชาสัมพันธ์

  สมัครด่วน สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 64 จำนวน 4,426 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี ร่วมกับ อบต.นาสวรรค์ ดับไฟไหม้ป่าบ้านโนนอินทร์แปลง

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี ร่วมกับ อบต.นาสวรรค์ ดับไฟไหม้ป่าบ้านโนนอินทร์แปลง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ประชาสัมพันธ์

  อบต.คำนาดี ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี มอบอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม