ข่าว

 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง สมมา บูชาน้ำ ตามแบบวิถีไทย ประจำปี 2563

  ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญประชาชนร่วมงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง สมมา บูชาน้ำ ตามแบบวิถีไทย ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี ผ่านการประเมินความโปร่งใสของ อปท. ระดับดีมาก 3 ปีซ้อน มีคะแนนสูงสุดใน จ.บึงกาฬ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  ประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน สถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  สาระน่ารู้

  เห็นต่างอย่างเข้าใจ กับวิธี "พ่อ แม่ ลูก" เปิดอกคุยการเมือง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี จัดโครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.คำนาดี

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.คำนาดี

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  ข่าวสาร อบต.

  อบต.คำนาดี ร่วมกับชุมชน โรงเรียน ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบหนองสาธารณะบ่ออาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  ประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

  ข่าวสารจากสภา

  สภา อบต.คำนาดี มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

 • อบต.คำนาดี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

  ประชาสัมพันธ์

  อบต.คำนาดี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม