YOUR BLOG

YOUR VOICE

YOUR IDEA

Khamnadi's Blog

ร่วมแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ สอบถามปัญหา หรือเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรา

Facebook

  • Facebook ไอคอนสังคม

บทความแนะนำ

ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรา

ลงชื่อเข้าใช้/สมัครสมาชิก

บทความน่าสนใจ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ

จำนวนผู้เข้าชม

20655

จำนวนโพสต์

30

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

40

จำนวนโพสต์

2

เสียงสะท้อนปัญหาในชุมชนของเรา เพื่อการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม

41

จำนวนโพสต์

2

ตอบข้อสงสัย ปัญหาต่าง ๆ การบริการประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม

10

จำนวนโพสต์

2

วิดีโอไฮโลท์

Blogger

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม