ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

อกสารที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า่ที่ในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม