ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถือหนังสือ

คู่มือการรับบริการสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับการติดต่อรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ไอคอน YouTube สังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • Instagram ไอคอนสังคม