ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แปลนชั้น

แผนและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประกาศราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเชิญชวน/เชิญเสนอราคา

 • e-Bidding

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลหนองหัวช้าง)

  งบประมาณ 

  5,432,000.00

  บาท

  ราคากลาง

  ประกาศ ณ วันที่

  5,273,586.61

  บาท

 • e-Bidding

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านอีแฮต (สายหน้าเมรุวัดศรีบุญเรืองตำบลคำนาดี เชื่อมต่อตำบลนาสวรรค์)

  งบประมาณ 

  9,847,000.00

  บาท

  ราคากลาง

  ประกาศ ณ วันที่

  9,577,110.01

  บาท

 • e-Bidding

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (U) หมู่ที่ 1, 3 และ 7

  งบประมาณ 

  660,000.00

  บาท

  ราคากลาง

  ประกาศ ณ วันที่

  660,000.00

  บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

114 หมู่ 1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
 • Instagram ไอคอนสังคม